Carácter innovador

Es vol distinguir aquelles empreses que han tingut una trajectòria estretament lligada a l’impuls de la innovació, la recerca i el desenvolupament.

Objectiu: Distingir aquelles empreses que tenen una trajectòria estretament lligada a l’impuls de la innovació, la recerca i el desenvolupament.

Candidatures: Podran concórrer al reconeixement en aquesta categoria totes les empreses del municipi que desenvolupin activitats relacionades amb la millora del seus processos d’innovació, el foment de la recerca, la investigació i el desenvolupament i que ho enfoquin com una aposta estratègica i de futur.

Mèrits: El jurat valorarà les actuacions referides a:

1. La trajectòria desenvolupant i aplicant innovació en l’empresa. La millora important de la competitivitat de l’empresa com a conseqüència de l’organització i la gestió acurades en el procés d’innovació. Sigui per l’establiment de noves línies en la política d’innovació de l’empresa. (Puntuació del 0 al 10)
2. La innovació destacada en processos tecnològics, la creativitat en el disseny i desenvolupament d’un producte o estratègia i generació d’inversions en els sistemes productius i de R+D+i. (Puntuació del 0 al 10)
3. Les certificacions, acreditacions i/o verificacions obtingudes. La participació en projectes que hagin fomentat la col·laboració entre la universitat i l’empresa. (Puntuació del 0 al 10).
4. L’impacte qualitatiu i quantitatiu de la política i les accions d’innovació. El llançament de nous productes o serveis, el nombre de registres de patent o tecnologies pròpies desenvolupades, altres premis o reconeixements, etc. (Puntuació del 0 al 10)

Documentació: cal acreditar i documentar degudament els mèrits que seran la base de la valoració del jurat.

Descàrrega del formulari de presentació de candidatures aquí.